αποκηρύσσομαι


αποκηρύσσομαι
αποκηρύσσομαι, αποκηρύχθηκα και αποκηρύχτηκα, αποκηρυγμένος βλ. πίν. 28

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.